Dokumentacja kreatywna

Projekt kreatywnej dokumentacji zjazdów – tworzących Akademię Teatru Alternatywnego (Ata) – powstał z potrzeby i chęci zapisu niezwykłego spotkania. Spotkania, na które złożyły się różnorodne zdarzenia: warsztaty teatralne, treningi aktorskie, spektakle, rozmowy z twórcami, wykłady, szkolenia, konsultacje oraz kulisy rodzącej się wspólnoty międzyludzkiej, dla której zbieżnym mianownikiem jest: teatr, sztuka, edukacja, a nade wszystko spotkanie z drugim człowiekiem.

Dokumentacja kreatywna jest projektem współtworzonym przez uczestników Akademii Teatru Alternatywnego, którzy cyklicznie za pomocą różnych metod, mediów i niesztampowych pomysłów będą obserwować i dokumentować – na bieżąco – przebieg osiemnastu zjazdów. Dokumentacja stanie się rzetelnym sprawozdaniem z wydarzeń tworzących Atę, jednocześnie swoistym kompendium wiedzy na temat teatru alternatywnego kilku pokoleń ale również formą dziennika pokładowego, na łamach którego uczestnicy – krok po kroku – będą odsłaniać kulisy projektu i towarzyszące mu emocje.

Koordynatorki projektu dokumentacji kreatywnej:
Monika Blige (Instytut im. Jerzego Grotowskiego)
Magdalena Grenda (Zakład Performatyki, UAM)
Marta Poniatowska (Ośrodek Teatralny Kana)

...

Harmonogram