Prowadzący

Marek Waszkiel

Marek Waszkiel jest historykiem teatru lalek, krytykiem, pedagogiem i specjalistą ds. lalkarskich na świecie, profesorem Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, której Wydziałem Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku kierował przez dwie kadencje, dyrektorem teatrów lalek, najpierw w Białymstoku, obecnie poznańskiego Teatru Animacji. Przez lata był związany z Instytutem Sztuki PAN w Warszawie, gdzie współredagował „Pamiętnik Teatralny”. Jest autorem licznych publikacji (najważniejsza to Dzieje teatru lalek w Polsce, do 2000 roku), ponad stu pięćdziesięciu wykładów o sztuce teatru lalek wygłoszonych na wszystkich kontynentach, uczestnikiem ogromnej liczby festiwali teatralnych na całym świecie. Prowadzi szeroką działalność konsultacyjną i ekspercką w zakresie teatru lalek. Przez lata był polskim przedstawicielem i członkiem władz międzynarodowej UNIMA, światowej organizacji skupiającej lalkarzy. Kierował międzynarodowymi komisjami publikacji i komunikacji oraz kilkakrotnie kształcenia zawodowego. Jako dyrektor teatrów lalek chętnie podejmuje współpracę ze znakomitymi lalkarzami ze świata, dzięki którym przybliża naszą tradycję do współczesnych poszukiwań w zakresie teatru formy, lalki czy animacji.

Zjazd XIV
Obiekt, lalka

14–18 września 2016
Goleniów, Teatr Brama

Dokumentacja kreatywna